De nieuwe Btw-regeling voor eCommerce ondernemers

De meeste onder de eCommerce leden zullen het wel al gehoord hebben. Sinds 1 juli 2021 gelden er nieuwe Btw-regels voor eCommerce bedrijven. Maar wat houden die nieuwe btw-regels precies in? In dit stuk gaan we hier iets dieper op in. Zo leggen wij het nieuwe nieuwe één loketsysteem uit oftewel de OSS-regeling. Kijken wij dieper op wie de nieuwe regels van toepassing zijn. En zoals bij elke btw-regeling zijn er ook bepaalde uitzonderingen, dit is deze keer ook het geval en deze zullen we ook toelichten in deze blog-post. Verder sommen we ook op waar de nieuwe btw-regels niet veranderen. Ook zullen er dingen veranderen aan de btw-regeling voor afstandsverkopen. 

Er is veel verandert en in dit stuk kom je te weten wat er verandert is en hoe je uzelf kan voorbereiden op deze veranderingen. 

Nieuwe BTW-regeling voor eCommerce ondernemers

Wanneer krijg je met de nieuwe btw-regels te maken?

Iedereen die met eCommerce bezig is of een eCommerce bedrijf zal in aanraking komen met deze nieuwe btw-regels. Als u via internet producten verkoopt aan consumenten of niet-bedrijven (klanten zonder btw-identificatienummer) in een ander EU-land / -regio. Dit zijn niet alleen online winkelverkopen, maar ook alle grensoverschrijdende verkopen van goederen aan deze klanten, dat wil zeggen dat de goederen door de verkoper of namens de verkoper van het ene EU-land naar het andere worden vervoerd, de zogenaamde verkoop op afstand. Deze regeling geldt ook voor diensten, dus denk aan SaaS producten, software, streaming en noem maar op. Vanaf 1 juli 2021 worden zowel de genoemde leveringen als diensten belast in het bestemmingsland naar het daar geldende btw-tarief.

Uitzondering

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Het volgende segment komt van website van de belastingdienst

Ben je alleen in Nederland (of in één ander EU-land) gevestigd en is je totale grensoverschrijdende jaaromzet (leveringen én diensten) minder dan € 10.000, dan blijf je voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland (het land waar vandaan de goederen worden verzonden). De € 10.000-drempel geldt op jaarbasis, waarbij de drempel ook € 10.000 is voor de periode van 1 juli t/m 31 december 2021; in 2021 is de drempel dus niet de helft (€ 5.000). De bestaande afstandsverkopendrempels (in de meeste EU-landen € 35.000) vervallen per 1 juli 2021. Heb je op 1 juli a.s. de bestaande afstandsverkopendrempels nog niet overschreden, dan begin je vanaf 1 juli 2021 te tellen, totdat je met jouw omzet aan consumenten (of niet-ondernemers) naar andere EU-landen de € 10.000-grens overschrijdt. Vanaf dat moment ben je btw verschuldigd in het bestemmingsland. 

Maar volgens de wettelijke regeling zijn je afstandsverkopen en diensten direct vanaf 1 juli 2021 al belast in het andere EU-land als in 2020 al de drempel van € 10.000 was overschreden. Je moet je dan daar registreren en btw-aangifte doen en betalen. Maar je kunt ook kiezen voor het nieuwe éénloketsysteem: de One Stop Shop-regeling (OSS-regeling).

In principe moet u zich registreren en een btw-aangifte indienen in elk EU-land dat goederen of diensten levert aan consumenten (niet aan ondernemers). U kunt dit voorkomen door u aan te melden voor het OSS-programma in uw land / regio. Dit is mogelijk sinds 1 april 2021. Dit systeem vervangt het huidige MOSS-programma, dat tot 1 juli 2021 alleen voor digitale diensten wordt gebruikt. Dan moet u buitenlandse belasting over de toegevoegde waarde aan de Nederlandse belastingdienst aan andere EU-landen / -regio’s betalen om de verkoop op afstand en servicebelasting te betalen. Hierdoor is registratie en btw-aangifte in andere EU-landen / -regio’s overbodig. Als je vanaf 1 juli 2021 direct gebruik wilt maken van het programma OSS, moet je je voor 1 juli 2021 aanmelden voor het programma. Vanaf 1 juli 2021 komt er ook een one-stop-shop-systeem voor verkoop op afstand van buiten naar binnen de EU, met een maximale waarde van 150 euro: Import Regulations One-Stop Shop Regulations (iOSS-voorschriften). 

De OSS biedt geen oplossing voor alle situaties 

Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe OSS-oplossing voor veel ondernemers een uitkomst en een simpele oplossing. Maar niets is minder waar! Voor veel ondernemers zal de nieuwe regelgeving extra moeilijkheden/uitdagingen met zich meebrengen omdat OSS niet alle situaties dekt. Bij de keuze voor OSS is het ook belangrijk om het verleden te ordenen. Buitenlandse belastingdiensten kunnen en zullen hier immers vragen over stellen. Als er vooraf geen goede inventarisatie en afweging is, kan de keuze voor OSS achteraf soms voor onverwachte verrassingen zorgen met als gevolg hogere kosten dan voorheen en ik denk dat niemand onder ons dit wil. Kortom, welke keuze je gaat maken hangt heel erg af van de omstandigheden, moet op basis van feiten en omstandigheden gebeuren en je moet naar het heden, verleden en de toekomst kijken. Dit alles heeft invloed of het OSS een goede oplossing voor u en uw onderneming is.

Voor welke leveringen wijzigt er niets per 1 juli 2021?

Voor de volgende leveringen wijzigt er niets:

  • De leveringen van ondernemers aan ondernemers in een ander EU-land (intracommunautaire leveringen)
  • Goederen die worden af/opgehaald (afhaaltransacties)
  • Beurs- en marktverkopen in een ander EU-land
  • Margeverkopen
  • Installatie- en montageleveringen
  • Verkoop van nieuwe vervoermiddelen

Conclusie

Voor meer informatie over deze btw-regeling kan je terug vinden op de belastingdienst.nl of je fiscaal adviseur. Dat zeker aan te raden is, er is veel verandert en weet je inmiddels nog niet alles dan hoop ik dat deze blog een beetje geholpen heeft. Graag deel ik je een aantal persoonlijke fuck-ups. Neem hier voor even contact met mij op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *